PJESËMARRJE NË ASAMBLENË E PËRGJITHSHME ALDA NË BARCELONË !
Së bashku me Shoqatën për Autonomi Vendore dhe me disa kryetar të bashkive 🏛 kryetarja e bashkisë, mori pjesë në një nga eventet më të rëndësishëm ,Asamblenë e Përgjithshme të ALDA-s zhvilluar në Barcelonë, e cila rrit sinergjinë midis niveleve lokale dhe Europiane të qeverisjes 🇦🇱🇪🇺
Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë Asamble përfshijnë angazhimin qytetar 👨‍👩‍👧‍👦, migracionin📊, barazinë gjinore 🚻dhe të drejtat e njeriut 🌍, dixhitalizimin 💻, zhvillimin ekonomik 📈 dhe territorial🗺dhe veprimet klimatike 🌿.
Pjesëmarrja e tyre garanton angazhimin për të çuar përpara këto sfida dhe nevoja lokale për mirëqeverisje dhe integrim europian.🇪🇺