Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 20.09.2018, ora 10:00.

Ju njoftojmë se në datë 20.09.2018, ora  10:00,  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me rend dite : Analiza ekonomiko-financiare e 8-të mujorit të vitit 2018. Dhënie ndihmë ekonomike muaji shtator. Mbi pagesën e 6% . Mbi dhënien e PAK. Mbi miratimin e dhënies me qera të ngastrave të ekonomisë pyjore Dangeëlli për ndërtim HEC. Mbi…