Ligji Nr.33/2022 “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik” ka hyrë në fuqi më datë 29.04.2023.

Disponueshëria dhe ripërdorimi pa tarifë.

Të dhënat e hapura të publikuara :