AKTIVITET E PLANIFIKUARA VITI 2020

Nr. Aktiviteti Data
1 75- vjetori i Brigadës 6 Sulmuese 26 Janar
2 7-8 Marsi 7-8 Mars
3 Dita e Verës 14 Mars
4 Celja e Sezonit Turistik 14 Mars
5 Java Europiane Fillim Maji
6 Dita e Dëshmorëve 5 Maj
7 Dita Naimiane 25 maj
8 Festivali i Fëmijëve Javën e fundit të Majit
9 Festivali i Komunitetit Egjyptian Javën e fundit të Majit
10 Dita Botërore e Mjedisit Javën e parë të Qershorit
11 Përmeti Multikulturor 21-23 Qershor
12 Festa Përmetare 12-14 Gusht
13 Festa e Gjysheve Gusht
14 8 festa në zonat rurale Korrik-Gusht
15 Dita e Trashëgimisë Kulturore 29 Shtator
16 Festat e 28-29 Nëntorit 28-29 Nëntor
17 Festat e Fundvitit 20-25 Dhjetor