AKTIVITET E PLANIFIKUARA VITI 2022

Nr. Aktiviteti Data
1 75- vjetori i Brigadës 6 Sulmuese 26 Janar
2 7-8 Marsi 7-8 Mars
3 Dita e Verës 14 Mars
4 Celja e Sezonit Turistik 14 Mars
5 Java Europiane Fillim Maji
6 Dita e Dëshmorëve 5 Maj
7 Dita Naimiane 25 maj
8 Festivali i Fëmijëve 1 Qershor
9 Dita Botërore e Mjedisit 5 Qershor
10 Përmeti Multikulturor 8-9 Qershor
11 Festa Përmetare Fillim Gusht
12  Dita e Trashëgimisë Kulturore 29 Shtator
13 Festat e 28-29 Nëntorit 28-29 Nëntor
14 Festat e Fundvitit 20-25 Dhjetor