Zyra e Informacionit Turistik.

Adresa: Qëndra Kulturore Multifunksionale, Shëtitorja “Odise Paskali” kati i parë

Kontakte: info@bashkiapermet.gov.al

Orari: E hënë- E premte, 08:00-16:00.

Gjatë muajve qershor-shtator, zyra qëndron hapur nga e hëna në të shtunën, 08:00-20:00.