KRYETARËT E KOMUNAVE 1992-2015

 

NJA Administratori Fshatrat që përfshin
Carshovë Ilia Jani Carshovë, Vllaho-Psilloterë, Biovizhdë, Zhepë, Dracovë, Iliar- Munishtir, Strëmbec, Pëllumbar, Kanikol
Petran Ylli Dervishi Petran, Lëshicë, Leusë, Lipë, Qilarisht, Badlonjë, Bënjë-Novoselë, Delvinë, Kaludh, Lupckë, Gjinakar, Ogdunan ,Lipivan-Troboshticë,Tremisht, Bodar
Qëndër Piskovë Juxhin Pasho  Piskovë, Bual, Kosinë, Rapckë, Mokricë- Zleushë, Kutal, Kosovë, Hotovë, Odrican, Raban, Alipostivan, Borockë, Gosnisht, Pagri, Pacomit, Grabovë, Argovë
Frashër Maringlen Spahiu Frashër, Zavalan, Ogren, Gostivisht, Mican, Vërcisht, Kreshovë, Soropull