Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 27.11.2018, ora 10:00.

     Ju njoftojmë se në datë 27.11.2018, ora  10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak,  me rend dite : Informacion mbi gjendjen aktuale të rrugeve rurale. Ndikimi dhe investimi për rehabilitimin e tyre. Informacion mbi masat e marra për fillimin e mbarë të vitit të ri arsimor. Informacion mbi gjendjen e punimeve në Ujësjellesin e ri…

Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 22.10.2018, ora 10:00.

Ju njoftojmë se në datë 22.10.2018, ora 10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me rend dite: Analiza ekonomiko-financiare e 8-të mujorit të vitit 2018. Masat e marra për mirëmbajtjen e ambienteve shkollore për vitin 2018-2019. Propozim për dhënie Ndihme Ekonomike muaji tetor. Mbi pagesën e 6%. Mbi dhënien e PAK. Mbi kalim të tokave nga…