Gjatë muajit Nëntor Këndi i BE-së në Bashkinë Përmet zhvilloi një fushatë ndërgjegjësuese të titulluar ” Një libër për një edukim më të mirë”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte mbledhja e librave të cilat më pas iu dhuruan bibliotekës së shkollës nëntëvjeçare ” Meleq Gosnishti” më 16 Nëntor, Dita Ndërkombëtare e Edukimit.