Ju njoftojmë se në datë 27.11.2018, ora  10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak,  me rend dite :

  1. Informacion mbi gjendjen aktuale të rrugeve rurale. Ndikimi dhe investimi për rehabilitimin e tyre.
  2. Informacion mbi masat e marra për fillimin e mbarë të vitit të ri arsimor.
  3. Informacion mbi gjendjen e punimeve në Ujësjellesin e ri të qytetit.
  4. P/V mbi miratimin e normës së harxhimit të karburantit.
  5. P/V mbi normen e harxhimit te druve te zjarrit.
  6. P/V për miratimin e paketës fiskale.
  7. P/V mbi miratimin e pagesës së punonjësve, specialistëve të Administratës së Bashkisë.
  8. P/V mbi pagesat e trajnerëve të futbollit, basketbollit, ping-pong dhe trajtimi ushqimor i futbollistëve.
  9. Të ndryshme