Open Invitation for tender: Purchase of laboratory equipment for the production of cosmetic products

Project: MAPCULT, EU funded project Location: Permet, Albania FOR provision of the following supplies:Purchase of laboratory equipment for the production of cosmetic products Reference: MAPCULT/AL/2021/425-790/SUPPLY/2 Procedure: PRAG 2022 simplified with local publication Deadline: 12.03.2024 The tender documents will be available in the followng link: Tender dossier  If you have problems in accessing the documents, please write an email…

BASHKIA PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL: THIRRJEN E GJASHTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2 (ReLOaD2)

Bashkia Përmet ka një bashkëpunim të gjatë dhe të sukseshëm me organizatat jo fitimpruese lokale me qëllim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë. Në këtë kuadër Bashkia Përmet ka zbatuar me sukses metodologjinë LOD të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Bashkia Përmet do vazhdojë ta aplikojë metodologjinë LOD, në kuadër të…

SHTYHET AFATI I APLIKIMEVE/BASHKIA PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL: THIRRJEN E PESTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2 (ReLOaD2)

Bashkia Përmet ka një bashkëpunim të gjatë dhe të sukseshëm me organizatat jo fitimpruese lokale me qëllim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë. Në këtë kuadër Bashkia Përmet ka zbatuar me sukses metodologjinë LOD të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Bashkia Përmet do vazhdojë ta aplikojë metodologjinë LOD, në kuadër të…

Open invitation for tender: Purchase of audio system and IT equipment

Project: Key People, Key Knowledge, EU funded project Location: Permet, Albania FOR provision of the following supplies:Purchase of audio system and IT equipment Reference: IPA/2022/434-967/KEY PEOPLE/6 Procedure: PRAG 2022 simplified with local publication Deadline: 20.12.2023  The tender documents will be available in the followng link: Tender dossier  If you have problems in accessing the documents, please write an…

KAMPI VEROR I BE-së

Në kuadër të projektit “Përmirësimi i aksesit në shërbime publike për të rinjtë e Permetit (IN-YEP) do të zhvillohet Kampi Veror i Bashkimit Evropian në datat 15-22 Qershor. Të rinjtë do të informohen dhe ndërgjegjësohen rreth vlerave kryesore të BE-së si, vullnetarizmi, demokracia, mjedisi, të drejtat e njeriut etj, duke përdorur mënyra interaktive edukimi. Regjistimet…

Summer Camp

Një nga vetitë më të bukura të kampit me fjetje është krijimi i miqësive të ngushta, të përzemërta, të paharrueshme. Nga ato miqësi që ndan gjithçka me shokun/ shoqen: ku zhyteni bashkë në aventura, ku përballoni sfidat të motivuar nga njëri-tjetri dhe ku mund t’iu zejë dhe gjumi në supin e njëri-tjetrit. Mos thoni që…