KAMPI VEROR I BE-së

Në kuadër të projektit “Përmirësimi i aksesit në shërbime publike për të rinjtë e Permetit (IN-YEP) do të zhvillohet Kampi Veror i Bashkimit Evropian në datat 15-22 Qershor. Të rinjtë do të informohen dhe ndërgjegjësohen rreth vlerave kryesore të BE-së si, vullnetarizmi, demokracia, mjedisi, të drejtat e njeriut etj, duke përdorur mënyra interaktive edukimi. Regjistimet…

Summer Camp

Një nga vetitë më të bukura të kampit me fjetje është krijimi i miqësive të ngushta, të përzemërta, të paharrueshme. Nga ato miqësi që ndan gjithçka me shokun/ shoqen: ku zhyteni bashkë në aventura, ku përballoni sfidat të motivuar nga njëri-tjetri dhe ku mund t’iu zejë dhe gjumi në supin e njëri-tjetrit. Mos thoni që…

Trajnime për këshillim karriere

Në kuadër të projektit “Përmirësimi i aksesit në shërbime publike për të rinjtë e Permetit (IN-YEP) do të zhvillohen sesione trajnimi  në datat 24,25 dhe 26 maj në lidhje me tematika për këshillimin e karrierës: si të shkruajmë një letër motivimi, CV, intervistë pune etj.

Regjistimet bëhen te Këndi I BE-së në Bashki.

Invitation for offer: Purchase of supplies for the nursery and kindergarten No.2 in Permet

Object: Purchase of supplies for the nursery and kindergarten No.2 in Permet Contracting authority: NGO Multifunctional Culture, Education and Development (Shoqata Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim) Address: Avenue “18 September”, 6-storey building next to the Court, Apartment no.11, Gjirokaster, Albania E-mail:shoqata.mkezh@hotmail.com General information The NGO is implementing the project entitled ” A qualitative and…

Open call for tender: Legal mentor for start-ups

Project:Improve Access to Public Services for Youth Empowerment in Permet (IN-YEP), EU funded project Location: Permet,  Albania Contract title:Legal mentor for start-ups Reference:IN-YEP-C9 TOTAL MAXIMUM  BUDGET: 2,400  EUR, VAT excluded Deadline: 18.04.2023 The tender documents will be available in the followng link: Legal mentor If you have problems in accessing the documents, please write an email…

Open call for tender: Financial mentor for start-ups

Project:Improve Access to Public Services for Youth Empowerment in Permet (IN-YEP), EU funded project Location: Permet,  Albania Contract title: Financial mentor for start-ups Reference:IN-YEP-C8 TOTAL MAXIMUM  BUDGET: 2,400  EUR, VAT excluded Deadline: 18.04.2023 The tender documents will be available in the followng link: Tender dossier financial mentor If you have problems in accessing the documents, please write…

Open call for tender: Provision of catering services

Project:Improve Access to Public Services for Youth Empowerment in Permet (IN-YEP), EU funded project Location: Permet,  Albania Contract title: Provision of catering services Reference:IN-YEP-C6 TOTAL MAXIMUM  BUDGET: 4,425  EUR VAT excluded Deadline: 18.04.2023 The tender documents will be available in the followng link: Tender dossier catering service If you have problems in accessing the documents, please…