Open invitation to tender-STONE.ART

Date, 13/10/2021 OPEN INVITATION TO TENDER Project: STONE.ART– “Thematic CB tourism development through the preservation of stone craftsmanship”, Subsidy Contract A4-1.3-18 under the INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” Location: Permet, Gjirokaster, Albania FOR provision of the following services: External expertise in project management TOTAL BUDGET: 9,000 EUR without VAT Procedure: PRAG 2020 simplified with open invitation…

BONUSI I BEBES !

Bonusi i Bebes ,një politikë sociale e qeverisë që mbështet familjet e reja, pavarësisht statusit social-ekonomik kishte hasur probleme në shpërndarje. Falë bashkëpunimit me Minisitrinë e Brendshme me ministër Bledi Çuçi, u bë e mundur që pas kaq shumë vitesh 119 fëmijë të familjeve përmetare të marrin pagesën e bonusit të Bebes. Një shpërblim simbolik…

MUZEU VENDOR PËRMET DREJT PËRFUNDIMIT !

Muzeu po i rikthehet qytetit si një pasuri e çmuar dhe unikale. Nuk është mbushur ende një vit dhe në ambientet e brendshme, ku objektet ishin të shpërndara në mënyrë kaotike dhe të pa trajtuara, janë krijuar pavione duke përmendur Pavioni i Arkelogjisë , Pavioni i Artizanatit , Pavioni i Luftës , Pavioni i Vëllezërve…

BASHKIA PËRMET , PËRFITUESE E NJË GRANTI TË KOMISIONIT EVROPIAN MBI ZHVILLIMIN E TURIZMIT KULTUROR!

Bashkia Përmet bëhet pjesë e projektit INCULTUM – ‘Duke vizituar kufijtë. Turizmi kulturor inovativ në periferitë Evropiane’, financuar nga Komisioni Evropian në kuadër të programit mbi kërkimin dhe inovacionin HORIZON 2020 – H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020. Bashkia Përmet është një nga të paktat institucione vendore në Shqipëri që përfiton nga ky program. Projekti ka në fokus zhvillimin e…

RIKONSTRUKSIONI I SEGMENTIT SPITAL-VARREZA!

Infrastruktura publike gjithmonë ka qenë në vëmendjen dhe prioritetet e Bashkisë Përmet, pavarësisht kapaciteteve financiare. Pjesë e prioriteteve ka qenë segmenti rrugor Spital-Varreza, një rrugë gjithmonë problematike dhe në harresë. Bashkia, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 02.02.2021, miratoi vendimin për kryerje investimi në këtë segment. Projekti i hartuar nga Zyra e Urbanistikës, ka vlerën…

SHËRBIM I RI PËR QENDRËN KOMUNITARE!

 Qëndra Komunitare për fëmijët me nevoja të veçanta është qendra e parë e hapur në territorin e bashkisë si një risi në shërbimet e specializuara për fëmijët me aftësi të veçanta. Me vënien në funksion të kësaj qendre, rreth 15 fëmijë marrin shërbime cilësore dhe pa pagesë duke siguruar riaftësim të tyre. Funksionimi i kësaj…

DYFISHIMI I NDIHMËS EKONOMIKE JANAR-QERSHOR 2021!

Për shkak të vështirësive ekonomike të shkaktuara nga pandemia, u vendos për herë të dytë dyfishimi i ndihmës ekonomike brenda një periudhe më pak se 1 vjeçare. Me vendim nr.85 datë 10.02.2021 Këshilli i Ministrave ka vendosur për një shtesë në vendimin Nr.597 datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e proçedurave,dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të…