THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI: PSIKOLOG, LOGOPEDIST, TERAPIST OKUPACIONAL DHE FIZIOTERAPIST.

Ka përfunduar ndërtimi i Qëndrës Komunitare për fëmijët me nevoja të vecanta. Po vazhdohet me mobilimin e qëndrës dhe së shpejti ajo do të jetë funksionale. Në këtë kuadër, Bashkia Përmet hap thirrjen për shprehje interesi për pozicionet e mëposhtme: Psikolog Logopedist Terapist okupacional Fizioterapist Të interesuarit duhet të dërgojnë me e-mail në adresën bashkiapermet2015@gmail.com,…

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOaD.

  BASHKIA E PËRMETIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) 11.02.2019 Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara…

Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 27.11.2018, ora 10:00.

     Ju njoftojmë se në datë 27.11.2018, ora  10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak,  me rend dite : Informacion mbi gjendjen aktuale të rrugeve rurale. Ndikimi dhe investimi për rehabilitimin e tyre. Informacion mbi masat e marra për fillimin e mbarë të vitit të ri arsimor. Informacion mbi gjendjen e punimeve në Ujësjellesin e ri…

Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 22.10.2018, ora 10:00.

Ju njoftojmë se në datë 22.10.2018, ora 10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me rend dite: Analiza ekonomiko-financiare e 8-të mujorit të vitit 2018. Masat e marra për mirëmbajtjen e ambienteve shkollore për vitin 2018-2019. Propozim për dhënie Ndihme Ekonomike muaji tetor. Mbi pagesën e 6%. Mbi dhënien e PAK. Mbi kalim të tokave nga…

Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 20.09.2018, ora 10:00.

Ju njoftojmë se në datë 20.09.2018, ora  10:00,  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me rend dite : Analiza ekonomiko-financiare e 8-të mujorit të vitit 2018. Dhënie ndihmë ekonomike muaji shtator. Mbi pagesën e 6% . Mbi dhënien e PAK. Mbi miratimin e dhënies me qera të ngastrave të ekonomisë pyjore Dangeëlli për ndërtim HEC. Mbi…