CIOFF  Seksioni Kombetar Shqiptar nje shoqate kombetare  me qender ne qytetinn e Permetit dhe  qe punon ne fushen e trashegimise kulturore   ne partneritet me UNESCO , ne kuadrin e  projektit Permeti  Multikulturor – diversitet dhe ecoturizem   (qershor-dhjetor 2019 ) Programi Rajonal per Demokracine Vendore ne Ballkanin Perendimor ReLOaD, financuar nga BE  dhe zbatohet nga  Programi i Kombeve te Bashkuara per Zhvillim UNDP, kerkon te porosite disa  bluza  te loguara ne pjesen e parme dhe te pasme  me permasa mesatare  

Produkti Sasia – cope Cmimi per njesi Cmimi total (perfshire TVSH)  
Bluza(t shirt) sipas specifikimeve ne vijim: Materiali pambuk mbi 70%. Ngjyra e bardhe  ne masat  M ose XXL, kryesisht per moshat e reja adloleshente, dhe 20 % me permasa me te medha 3XL. 70    

Specifika  të tjera:

Me perzgjedhjen e ofertuesit, bluzat  sipas porosise te CIOFF do te kene stampim ne pjesen e parme dhe te pasme, te cilat do ua japim ne monmentin e lidhjes se Kontrates.

Kushte të përgjithshme:

  1. Preferohen subjekte të regjistruar me aktivitet në Përmet  dhe ne Tirane dhe të ketë objekt shërbimet e kërkuara
  2. Dorëzimi i ofertës do të bëhet vetëm nëpërmjet e-mail në adresën e organizatës CIOFF  cioff-albania@cioff.org  brenda datës 2 shtator 2019 ose
  3. :  

CIOFF

seksioni kombetar Shqiptar

Lagja Partizani pall 129/7

Permet ……………...

   Nuk pranohen ofertat dorazi.

  • Pagesa e subjektit do të kryhet me transfertë bankare pas marrjes së shërbimit. –

Kerkojme nga subjektet qe e manaxhojne kete lloj sherbimi  dhe qe mund te jene studio grafike te paraqesin ofertat e tyre per sherbimin si me siper.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit. Gjithashtu ofertuesit, krahas Ofertës financiare të plotësuar, e cila duhet të jetë në ALL dhe TVSH të përfshihet në kosto/çmim, duhet të paraqesin edhe këto dokumenta:

  • NIPT/ Licencën për ushtrimin e aktivitetit / Ekstraktin e QKB;
  • Ofertën financiare për produkti sipas tabelës më sipër;
  • Të dhënat e llogarisë bankare (përfshirë kodin IBAN)

Fituesi i kesaj oferte do te njoftohet po me email  ne kohen e duhur .

. Ju bejme me dije se likuidimi i  vleftes do te behet vetem nepermjet bankes , andaj keto dokumenta jane shume te nevojeshme

CIOFF Seksioni Kombetar Shqiptar                            Permet, me 21 gusht 2019