CIOFF  Seksioni Kombetar Shqiptar nje shoqate kombetare  me qender ne qytetinn e Permetit dhe  qe punon ne fushen e trashegimise kulturore   ne partneritet me UNESCO , ne kuadrin e  projektit Permeti  Multikulturor – diversitet dhe ecoturizem   (qershor-dhjetor 2019 ) Programi Rajonal per Demokracine Vendore ne Ballkanin Perendimor ReLOaD, financuar nga BE  dhe zbatohet nga  Programi i Kombeve te Bashkuara per Zhvillim UNDP, , kerkon te porosite  nje DREKE  – me sherbimin katering ( ushqim i thate  ) per  disa ekskursione qe do te zhvilloje me disa te rinj te shkollave te mesme e 9 –vjecare ne disa pika turistike te  qytetit Permet  

Produkti Sasia Racione Cmimi per njesi Cmimi total (perfshire TVSH)  
Katering (ushqim dhe pije). Ushqim i paketuar i përshtatshëm për eskursion dhe i bollshem  per nje Dreke 120  Sheno  cfare ushqimi do kete kjo pakete :                      

Specifikime të tjera

ushqimi do te jete i paketuar  dhe i mjaftueshem per dreke ,dhe do sherbehet  nga subjekti   ne vendin e  organizimit te eksursionit ose mund te  merret me vete para nisjes . ora 09 oo cka do parashikohet ne kontrate .

Kushte të përgjithshme:

 • Preferohen  te jete nje  subjekt i licencuar per  kete lloj sherbimi ( jo domosdoshmerisht katering ) por  qe  eshte Bar , Restorant ose  Fast Food i lokalizuar  ne teritorin e Bashkise Permet
  • Ka licence aktive per ushtrimin e  aktivitetit .
  • Dorëzimi i ofertës do të bëhet vetëm nëpërmjet e-mail në adresën e organizatës CIOFF  cioff-albania@cioff.org  brenda datës 3 shtator 2019 ora 17, ose me poste  ku te specifikohet  ne zarf data e nisjes. Te dergohet  në adresën postare:  

CIOFF

 seksioni kombetar Shqiptar,

Lagja Partizani pall 129/7

Permet ………………

 • Nuk pranohen ofertat dorazi.
  • Pagesa e subjektit do të kryhet me transfertë bankare pas marrjes së shërbimit. –

Kerkojme nga subjektet qe e manaxhojne kete lloj sherbimi  dhe qe mund te jene Bar, Restorant, Fast Food te paraqesin ofertat e tyre per sherbimin si me siper. Duke specifikuar edhe permbajtjen e nje racioni ( kjo eshte e domosdoshme ) dhe qe minimalisht duhet te kete : sanduic ose hamburger me garniture, embelsire ose fruta, uje ose pije freskuese ose leng frutash , kek,biskota etj etj  

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit. :Adrese e-maili, nr telefoni  etj

Gjithashtu ofertuesit, krahas Ofertës financiare të plotësuar, e cila duhet të jetë në ALL dhe TVSH të përfshihet në kosto/çmim, duhet të paraqesin edhe këto dokumenta:

 • NIPT/ Licencën për ushtrimin e aktivitetit / Ekstraktin e QKB;
 • Ofertën financiare për produkti sipas tabelës më sipër;
 • Të dhënat e llogarisë bankare (përfshirë kodin IBAN)
 • Menune e detajuar sipas kerkeses se

Fituesi i kesaj oferte do te njoftohet po me e-mail ne kohen e duhur.

. Ju bejme me dije se likuidimi i  vleftes do te behet vetem nepermjet bankes , andaj keto dokumenta jane shume te nevojeshme

CIOFF seksioni kombetar shqiptar                            Permet, me 24 gusht 2019