BASHKIA PËRMET NË KONKURSIN E PRAKTIKAVE TË MIRA!

Në edicionin e katërt të Konkursit të Praktikave të Mira 2020, i cili drejtohet nga Ministria e Brendshme dhe AMVV, me mbështetjen e projektit Bashki të Forta, Bashkia Përmet paraqitet me dy praktika të orientuara në kategoritë: -Administrimi dhe Menaxhimi i Arsimit Parashkollor -Administrimi dhe Menaxhimi i Mbrojtjes dhe Emergjencave Civile Të gjitha bashkitë konkurojnë…

Rezultatet e thirrjes së katërt të RELOAD

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet   Nr. Organizata Projekti Pikët          Komente PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 1. FLOEM Edukimi i të rinjve me ambjentin dhe natyrën në Bashkinë Përmet   86  pikë Propozuar për financim.    …

THIRRJA E KATËRT PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOaD.

BASHKIA E PËRMETIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL THIRRJEN E KATËRT PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) 29.06.2020 Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor,…

Shpallen rezultatet e thirrjes III RELOAD.

  Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet   Nr. Organizata Projekti Pikët         Komente PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 1. Vjosa Explorer Iniciativa  për përfshirjen sociale të moshës së tretë në Bashkinë Përmet   86 pikë Propozuar për financim.…

Open invitation to tender, EXPLORAL

Date, 10/6/2020 OPEN INVITATION TO TENDER Project: EXPLORAL – “Exploring the cultural heritage of the cross-border region through a digital library and oral sources”, Subsidy Contract A2-2.1-7 under the INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” Location: Permet, Gjirokaster, Albania Our Reference Number:  EXPLORAL/A2-2.1-7/PB3/SER for provision of the following services:  External Expertise for the Digitalisation of…

OPEN INVITATION TO TENDER – Business Clubs

Date, 10/6/2020 OPEN INVITATION TO TENDER Project: Business Clubs – “Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area”, Subsidy Contract A2-2.2-1 under the INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” Location: Permet, Gjirokaster, Albania Our Reference Number:  Business Clubs/A2-2.2-1/PB5/SER FOR provision of the following services:  External Expertise for studies, workshops, open…