Mbledhja Janar 2022

Numri Data Emërtimi Tipi Fusha e veprimtarisë Dokumentat shoqërues Hartuesi 1 24.01.2022 Miratimin e raportit të monitorimit të buxhetit për 12 mujorin viti 2021 Kryetari i Bashkisë 2 24.01.2022 Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Përmet për vitet 2023-2025 Kryetari i Bashkisë 3 24.01.2022 Miratimin e masave shtërnguese të mbledhjes me forcë…

Organet drejtuese

a.Kryesia e Këshillit Kryetar: Zj. Anila Dhimitri Zv/Kryetar :Z.Agim Andoni b.Konferenca e Kryetarëve            Zj.Anila Dhimitri- Kryetare e Këshillit            Z. Agim Andoni -Zv.Kryetar i Këshillit Kryetarët e Komisioneve Agim Andoni -Komisioni i Buxhetit, Finances dhe Ligjeve+ Komisioni i Titujve Vendore te Nderit Gerald Ilia-Komisioni i Planifikimit,…

THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN VENDOR TË RINISË

Bashkia Përmet shpall thirrjen publike për  Këshillin Vendor të Rinisë. Thirrja është e hapur për të gjithë të interesuarit që plotësojnë kriteret, nga të cilët 4 prej tyre do të bëhen pjesë e Këshillit Vendor të Rinisë. Kandidati/ja duhet të jetë banor/e në Bashkinë Përmet dhe në  moshën prej 15 deri 29 vjeç. Këshilli do…

BASHKIA PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL:  THIRRJEN E PARË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2  (ReLOaD2)

Bashkia Përmet ka një bashkëpunim të gjatë dhe të sukseshëm me organizatat jo fitimpruese lokale me qëllim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë. Në këtë kuadër Bashkia Përmet ka zbatuar me sukses metodologjinë LOD të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Bashkia Përmet do vazhdojë ta aplikojë metodologjinë LOD, në kuadër të…

Takim konsultativ me OSCH në kuadër të programit ReLOaD 2.

Bashkia Përmet është një ndër bashkitë fituese të projektit ReLOaD2 (Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor) financuar nga Bashkimi Evropian. Në kuadër të këtij projekti bashkia do të hapë së shpejti thirrjen e parë publike për të mbështetur projektet e OSHC-ve, në përputhje me prioritetet e Bashkisë. Për këtë arsye,do të organizohet më…

Gëzuar Ditën Kombëtare të Rinisë!

Gëzuar Ditën Kombëtare të Rinisë, gjithë të rinjve, veçanërisht të rinjve përmetarë! Jemi krenarë për të gjithë ju, që mësoni dhe studioni, për të gjithë ju që kontriboni këtu në qytetin tuaj apo kudo në Shqipëri dhe jashtë saj dhe me vlerat, punën tuaj jeni ambasadorët më të mirë të Përmetit! Bashkia Përmet, duke nisur…