MUZEU VENDOR PËRMET DREJT PËRFUNDIMIT !

Muzeu po i rikthehet qytetit si një pasuri e çmuar dhe unikale. Nuk është mbushur ende një vit dhe në ambientet e brendshme, ku objektet ishin të shpërndara në mënyrë kaotike dhe të pa trajtuara, janë krijuar pavione duke përmendur Pavioni i Arkelogjisë , Pavioni i Artizanatit , Pavioni i Luftës , Pavioni i Vëllezërve…

BASHKIA PËRMET , PËRFITUESE E NJË GRANTI TË KOMISIONIT EVROPIAN MBI ZHVILLIMIN E TURIZMIT KULTUROR!

Bashkia Përmet bëhet pjesë e projektit INCULTUM – ‘Duke vizituar kufijtë. Turizmi kulturor inovativ në periferitë Evropiane’, financuar nga Komisioni Evropian në kuadër të programit mbi kërkimin dhe inovacionin HORIZON 2020 – H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020. Bashkia Përmet është një nga të paktat institucione vendore në Shqipëri që përfiton nga ky program. Projekti ka në fokus zhvillimin e…

RIKONSTRUKSIONI I SEGMENTIT SPITAL-VARREZA!

Infrastruktura publike gjithmonë ka qenë në vëmendjen dhe prioritetet e Bashkisë Përmet, pavarësisht kapaciteteve financiare. Pjesë e prioriteteve ka qenë segmenti rrugor Spital-Varreza, një rrugë gjithmonë problematike dhe në harresë. Bashkia, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 02.02.2021, miratoi vendimin për kryerje investimi në këtë segment. Projekti i hartuar nga Zyra e Urbanistikës, ka vlerën…

SHËRBIM I RI PËR QENDRËN KOMUNITARE!

 Qëndra Komunitare për fëmijët me nevoja të veçanta është qendra e parë e hapur në territorin e bashkisë si një risi në shërbimet e specializuara për fëmijët me aftësi të veçanta. Me vënien në funksion të kësaj qendre, rreth 15 fëmijë marrin shërbime cilësore dhe pa pagesë duke siguruar riaftësim të tyre. Funksionimi i kësaj…

DYFISHIMI I NDIHMËS EKONOMIKE JANAR-QERSHOR 2021!

Për shkak të vështirësive ekonomike të shkaktuara nga pandemia, u vendos për herë të dytë dyfishimi i ndihmës ekonomike brenda një periudhe më pak se 1 vjeçare. Me vendim nr.85 datë 10.02.2021 Këshilli i Ministrave ka vendosur për një shtesë në vendimin Nr.597 datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e proçedurave,dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të…

Apliko me idenë tënde të biznesit!

Bashkia Përmet fton të gjithë personat që kanë një ide biznesi ose sapo kanë filluar një biznes të aplikojnë për të qënë pjesë e mbështetjes së ofruar nga Këndi i Biznesit në Bashkinë Përmet. Kjo mbështetje realizohet në kuadër të projektit të titulluar “Krijimi i klubeve të biznesit për nxitjen e sipërmarrjes në zonën ndërkufitare…

RIKONSTRUKSIONI I KANALIT USHQYES NË REZERVUARIN QILARISHT!

Duke u nisur nga gjendja tejet e amortizuar e sistemit ujitës në fshatin Qilarisht dhe shqetësimet e fermerëve, Bashkia Përmet po zbaton projektin për Rikonstruksionin e kanalit në rezervuarin e këtij fshati. Ky investim përfshin rehabilitimin e kanalit ushqyes me tub çeliku të ri, sistemimin e kanaleve vaditëse ekzistuese,funksionimin e pompës furnizuese etj. Mbulimi i…

NIS RIPARIMI I URAVE NË NJËSITË ADMINISTRATIVE!

Bashkia Përmet ka filluar punën në Njësitë Administrative për riparimin e të gjitha urave të dëmtuara para mbërritjes së stinës së dimrit. Puna e Ndërmarrjes së Shërbimeve dhe Sektorit të Rrugëve Rurale ka nisur fillimisht në Njësinë Administrative Petran me riparimin e urës pasarelë në fshatin Kaludh, riparim i cili shkon deri në zëvendësimin e…

NIS NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT NË FSHATIN BODAR !

Sikurse kemi ndarë me ju lajmin për investimin e Qeverisë për Rikonstruksionin e Ujësjellsave Rajonalë, tashmë ky investim po vihet në zbatim. Puna ka nisur me ujësjellësin e fshatit me hapjen e kanaleve dhe ndërtimin e depos, duke vazhduar puna me intesitet për realizimin e objektivit kryesor, zgjidhja e problematikës së ujit në këtë zonë.…