Open call for tender: Management and marketing mentor for start-ups

Project:Improve Access to Public Services for Youth Empowerment in Permet (IN-YEP), EU funded project Location: Permet,  Albania Contract title:Management and marketing mentor for start-ups Reference:IN-YEP-C7 TOTAL MAXIMUM  BUDGET: 2,400  EUR, VAT excluded Deadline: 18.04.2023 The tender documents will be available in the followng link: Tender dossier man&mark. mentor If you have problems in accessing the documents,…

Call for expression of interest construction works

In the of the framework of the implementation  of the EU funded project “Key People, Key Knowledge”, the  Municipality of Permet  will open a tender procedure  for the procurement of the  contract with object ” Partial reconstruction of the Petran  Administrative Unit building with change of destination to  recreational centre and reconstruction of the ping-pong…

Perfshiu merr inisiativen

  Pyetësorë dhe anketa elektronike Analiza e Sondazhit Bashkia Permet Shkresa e Keshillit Bashkiak Drejtuar Administrates me Prioritetet e Komunitetit per PBA 2024-2026 Sistemi i Integruar i Kerkesave dhe Ankesave Kalendari vjetor i takimeve dhe konsultimeve publike (ne terren apo online), kalendari degjesave publike ne mbledhjet e KB Procedurat per te bere nje ankimim ne…

Open invitation to tender: Purchase of a MAPs drying chamber

Project: Aromatic Plant Cultivation as a Sustainable Alternative to Cannabis in Përmet – MAPCULT“, EU funded project Location: Permet, Gjirokaster, Albania FOR provision of the following supplies:Drying chamber for the medicinal aromaitc plants Reference:MAPCULT/AL/2021/425-790/SUPPLY/1 TOTAL MAXIMUM  BUDGET: 27,072  EUR VAT excluded Procedure: PRAG 2022 simplified with local publication Deadline:22.02.2023 The tender documents will be available in…

Open invitation to tender: Purchase and installation of information boards in 14 touristic attractions in Permet

Project: Visiting the margins: Innovative cultural tourism in European peripheries (INCULTUM) financed by the H2020 programme of the European Union Location: Permet, Gjirokaster, Albania FOR provision of the following supplies: Purchase and installation of information boards in 14 touristic attractions in Permet Reference:  INCULTUM/101004552/2022/SUPPLY1 TOTAL MAXIMUM  BUDGET: 4,500  EUR VAT excluded Procedure: PRAG 2022 simplified with local…

BASHKIA PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL: THIRRJEN E KATËRT PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2  (ReLOaD2)

Bashkia Përmet ka një bashkëpunim të gjatë dhe të sukseshëm me organizatat jo fitimpruese lokale me qëllim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë. Në këtë kuadër Bashkia Përmet ka zbatuar me sukses metodologjinë LOD të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Bashkia Përmet do vazhdojë ta aplikojë metodologjinë LOD, në kuadër të…

Open invitation to tender: Purchase of a vehicle for the transportation of MAPs

Project: Aromatic Plant Cultivation as a Sustainable Alternative to Cannabis in Përmet – MAPCULT“, EU funded project Location: Permet, Albania FOR provision of the following supplies:Vehicle (drop-side truck) for the transportation of MAPs Reference:MAPCULT/AL/2021/425-790/SUPPLY TOTAL MAXIMUM  BUDGET: 27,500  EUR VAT excluded Procedure: PRAG 2022 simplified with local publication Deadline:15.02.2023 The tender documents will be available in…