THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN VENDOR TË RINISË

Bashkia Përmet shpall thirrjen publike për  Këshillin Vendor të Rinisë. Thirrja është e hapur për të gjithë të interesuarit që plotësojnë kriteret, nga të cilët 4 prej tyre do të bëhen pjesë e Këshillit Vendor të Rinisë. Kandidati/ja duhet të jetë banor/e në Bashkinë Përmet dhe në  moshën prej 15 deri 29 vjeç. Këshilli do…

BASHKIA PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL:  THIRRJEN E PARË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2  (ReLOaD2)

Bashkia Përmet ka një bashkëpunim të gjatë dhe të sukseshëm me organizatat jo fitimpruese lokale me qëllim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë. Në këtë kuadër Bashkia Përmet ka zbatuar me sukses metodologjinë LOD të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Bashkia Përmet do vazhdojë ta aplikojë metodologjinë LOD, në kuadër të…

Takim konsultativ me OSCH në kuadër të programit ReLOaD 2.

Bashkia Përmet është një ndër bashkitë fituese të projektit ReLOaD2 (Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor) financuar nga Bashkimi Evropian. Në kuadër të këtij projekti bashkia do të hapë së shpejti thirrjen e parë publike për të mbështetur projektet e OSHC-ve, në përputhje me prioritetet e Bashkisë. Për këtë arsye,do të organizohet më…

Gëzuar Ditën Kombëtare të Rinisë!

Gëzuar Ditën Kombëtare të Rinisë, gjithë të rinjve, veçanërisht të rinjve përmetarë! Jemi krenarë për të gjithë ju, që mësoni dhe studioni, për të gjithë ju që kontriboni këtu në qytetin tuaj apo kudo në Shqipëri dhe jashtë saj dhe me vlerat, punën tuaj jeni ambasadorët më të mirë të Përmetit! Bashkia Përmet, duke nisur…

Bashkia Përmet nënshkruan marrëveshjen për projektin “Bashki me Energji Inteligjente”

Me nënshkrimin e marrëveshjes së sotme i hapet rruga zbatimit të projektit ” Bashki me Energji Inteligjente” , një iniciativë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Sekretariatit Zviceran të Shtetit për Çështje Ekonomike (SECO). Ky projekt do të përmirësojë menaxhimin bashkiak të energjisë dhe zvogëlojë konsumin e saj, duke promovuar përdorimin e teknologjive energjitike…

Open invitation to tender-STONE.ART

Date, 14/10/2021 OPEN INVITATION TO TENDER Project: STONE.ART– “Thematic CB tourism development through the preservation of stone craftsmanship”, Subsidy Contract A4-1.3-18 under the INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” Location: Permet, Gjirokaster, Albania FOR provision of the following services: External expertise for Cultural Atlas and 3D models TOTAL BUDGET: 25,000 EUR without VAT Procedure: PRAG 2020 simplified with open invitation…