OPEN INVITATION TO TENDER – Business Clubs

Date, 10/6/2020 OPEN INVITATION TO TENDER Project: Business Clubs – “Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area”, Subsidy Contract A2-2.2-1 under the INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” Location: Permet, Gjirokaster, Albania Our Reference Number:  Business Clubs/A2-2.2-1/PB5/SER FOR provision of the following services:  External Expertise for studies, workshops, open…

Njoftim në lidhje me publikimin e rezultateve të thirrjes RELOAD

Sipas guidës së thirrjes, nëse projekt-propozimet miratohen për financim apo jo, të gjithë aplikantëve u njoftohet me shkrim vendimi për projekt-propozimin e tyre brenda 15 ditë pune nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet shpallen në faqen e internetit të Bashkisë PËRMET (www.bashkiapermet.gov.al). Duke konsideruar situatën në të cilën ndodhemi rezultatet nuk mund të publikohen brënda…

BASHKIA PËRMET SHPALL: Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të në Bashkinë Përmet në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD .

BASHKIA PËRMET SHPALL: Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të  në Bashkinë Përmet në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD . Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e…

Sesion informimi në kuadër të RELOAD

Bashkia Përmet në bashkëpunim me stafin e projektit ReLOaD në  Shqipëri ka shpallur më 02/03/2020 Thirrjen e tretë publike për OSHC-të . Me qëllim mbështetjen e OSHC-ve për të paraqitur aplikime në përputhje me kriteret e Udhëzuesit, ishte parashikuar që në 25.03.2020 të organizohej një ditë e hapur/sesion informimi . Për shkak të situatës në vend ky sesion informimi…

THIRRJA E TRETË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOaD.

BASHKIA E PËRMETIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL THIRRJEN E TRETË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) 02.03.2020 Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur…