NJË TJETËR PREMTIM I MBAJTUR !

Filloi rikonstruksioni i rrugëve të brendshme të fshatit Kutal. Bashkia, me fonde nga të ardhurat, fillloi rikonstruksionin dhe sistemimin e rrugëve të brendshme të fshatit Kutal dhe asfaltimin e segmentit që lidh këtë fshat me rrugën nacionale. Punimet e nisura e që po vijojnë me intesitet, janë në vijim të investimeve të tjera të kryera…

Sesione mentorimi për OSHC-të, programi RELOAD, 19-20.03.2019.

Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm është të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe…

FTESË PËR PJESËMARRJE NË DITËN E HAPUR/SESION INFORMUES MBI: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË PËRMET

Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Republika e Maqedonisë së Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm është të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe…

Rekomandime për shoqatat që aplikojnë në programin RELOAD.

Ky dokument thekson gjetjet e identifikuara nga vlerësimi i projekt propozimeve të paraqitura nga OShC-të gjatë Thirrjes së parë publike në Bashkinë Përmet. Qëllimi i tij është të mbështesë OShC-të për të përmirësuar projekt propozimet dhe për të mos përsëritur gabimet e njëjta ose të ngjashme në të ardhmen. Gjetjet, përfshijnë gabimet dhe rekomandimet përkatëse…

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI: PSIKOLOG, LOGOPEDIST, TERAPIST OKUPACIONAL DHE FIZIOTERAPIST.

Ka përfunduar ndërtimi i Qëndrës Komunitare për fëmijët me nevoja të vecanta. Po vazhdohet me mobilimin e qëndrës dhe së shpejti ajo do të jetë funksionale. Në këtë kuadër, Bashkia Përmet hap thirrjen për shprehje interesi për pozicionet e mëposhtme: Psikolog Logopedist Terapist okupacional Fizioterapist Të interesuarit duhet të dërgojnë me e-mail në adresën bashkiapermet2015@gmail.com,…

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOaD.

  BASHKIA E PËRMETIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) 11.02.2019 Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara…

Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 27.11.2018, ora 10:00.

     Ju njoftojmë se në datë 27.11.2018, ora  10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak,  me rend dite : Informacion mbi gjendjen aktuale të rrugeve rurale. Ndikimi dhe investimi për rehabilitimin e tyre. Informacion mbi masat e marra për fillimin e mbarë të vitit të ri arsimor. Informacion mbi gjendjen e punimeve në Ujësjellesin e ri…

Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 22.10.2018, ora 10:00.

Ju njoftojmë se në datë 22.10.2018, ora 10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me rend dite: Analiza ekonomiko-financiare e 8-të mujorit të vitit 2018. Masat e marra për mirëmbajtjen e ambienteve shkollore për vitin 2018-2019. Propozim për dhënie Ndihme Ekonomike muaji tetor. Mbi pagesën e 6%. Mbi dhënien e PAK. Mbi kalim të tokave nga…