Kërkesë për ofertë, sistem kamerash

  KËRKESË PËR OFERTE    Kërkesë për Ofertë Blerje dhe installim sistem kamerash për 2 kopshte Titulli i projektit Fëmijë të sigurt dhe të lumtur Organizata Shoqata Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim Afati i aplikimit 24.03.2022-03.04.2022   I.Përshkrimi i projektit dhe objektivat kryesore: Shoqata Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim, po implemeton projektin “Fëmijë…