a.Kryesia e Këshillit

  • Kryetar: Zj. Anila Mihali
  • ZvKryetar :Zj.Anila Dhimitri

b.Konferenca e Kryetarëve

           Zj.Anila Mihali- Kryetare e Këshillit

           Zj. Anila Dhimitri-Zv.Kryetare e Këshillit

  • Kryetarët e Komisioneve
  1. Agim Andoni -Komisioni i Buxhetit, Finances dhe Ligjeve+ Komisioni i Titujve Vendore te Nderit
  2. Gerald Ilia-Komisioni i Planifikimit, Mbrojtjes së Territorit dhe Mjedisit
  3. Dritan Hoxha- Komisioni i Kultures, Arsimit,Sportit dhe Turizmit
  4. Orjada Todhe -Komisioni i Sherbimeve Publike e Sociale
  5. Elena Mullaraj- Komisioni i Perkrahjes Sociale dhe Barazise Gjinore
  6. Edvin Tuci-Komisioni i Sigurise Publike dhe Emergjencave Civile

           Kryetarët e grupeve politike

  • Edvin Tuci – Kryetar i Grupit Politik të PS në këshillin Bashkia Përmet