Nr. i mbledhjes Njoftimi i mbledhjes (lidhja për shkarkim) Mënyra e njoftimit Data e mbledhjes Vendi i mbledhjes Ora e fillimit Ora e mbarimit Lloji i mbledhjes Sesioni i mbledhjes
1 Rendi i ditës Faqe Fb e Këshillit 31.01.2022 Salla e Këshillit Bashkiak 11:10 12:25 Mbledhje e rradhës I hapur
2
3
4
5
6
7
8
9
10