SHËRBIM I RI PËR QENDRËN KOMUNITARE!

 Qëndra Komunitare për fëmijët me nevoja të veçanta është qendra e parë e hapur në territorin e bashkisë si një risi në shërbimet e specializuara për fëmijët me aftësi të veçanta. Me vënien në funksion të kësaj qendre, rreth 15 fëmijë marrin shërbime cilësore dhe pa pagesë duke siguruar riaftësim të tyre. Funksionimi i kësaj…

DYFISHIMI I NDIHMËS EKONOMIKE JANAR-QERSHOR 2021!

Për shkak të vështirësive ekonomike të shkaktuara nga pandemia, u vendos për herë të dytë dyfishimi i ndihmës ekonomike brenda një periudhe më pak se 1 vjeçare. Me vendim nr.85 datë 10.02.2021 Këshilli i Ministrave ka vendosur për një shtesë në vendimin Nr.597 datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e proçedurave,dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të…

Apliko me idenë tënde të biznesit!

Bashkia Përmet fton të gjithë personat që kanë një ide biznesi ose sapo kanë filluar një biznes të aplikojnë për të qënë pjesë e mbështetjes së ofruar nga Këndi i Biznesit në Bashkinë Përmet. Kjo mbështetje realizohet në kuadër të projektit të titulluar “Krijimi i klubeve të biznesit për nxitjen e sipërmarrjes në zonën ndërkufitare…

RIKONSTRUKSIONI I KANALIT USHQYES NË REZERVUARIN QILARISHT!

Duke u nisur nga gjendja tejet e amortizuar e sistemit ujitës në fshatin Qilarisht dhe shqetësimet e fermerëve, Bashkia Përmet po zbaton projektin për Rikonstruksionin e kanalit në rezervuarin e këtij fshati. Ky investim përfshin rehabilitimin e kanalit ushqyes me tub çeliku të ri, sistemimin e kanaleve vaditëse ekzistuese,funksionimin e pompës furnizuese etj. Mbulimi i…

NIS RIPARIMI I URAVE NË NJËSITË ADMINISTRATIVE!

Bashkia Përmet ka filluar punën në Njësitë Administrative për riparimin e të gjitha urave të dëmtuara para mbërritjes së stinës së dimrit. Puna e Ndërmarrjes së Shërbimeve dhe Sektorit të Rrugëve Rurale ka nisur fillimisht në Njësinë Administrative Petran me riparimin e urës pasarelë në fshatin Kaludh, riparim i cili shkon deri në zëvendësimin e…

NIS NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT NË FSHATIN BODAR !

Sikurse kemi ndarë me ju lajmin për investimin e Qeverisë për Rikonstruksionin e Ujësjellsave Rajonalë, tashmë ky investim po vihet në zbatim. Puna ka nisur me ujësjellësin e fshatit me hapjen e kanaleve dhe ndërtimin e depos, duke vazhduar puna me intesitet për realizimin e objektivit kryesor, zgjidhja e problematikës së ujit në këtë zonë.…

NDËRHYRJE NË VARREZAT E DËSHMORËVE!

Dëshmorët dhe vendi ku prehen ata, s’mund të kujtohet vetëm në datat historike. Brigada e Mirëmbajtjes pranë Bashkisë po punon për rikonstruksionin e rrugicave, hyrjes së varrezave dhe mirëmbajtjes së ambienteve të lëna në harresë. Ndërhyrja nuk ka qëllim vetëm mirëmbajtjen e tyre por edhe për të mbajtur gjallë kujtimin tek qytetarët dhe brezat e…

ZYRA ME NJË NDALESË!

Zyra me një ndalesë ose Zyra “One Stop Shop” pranë Bashkisë Përmet, është tërësisht e dedikuar ndaj shërbimeve cilësore publike për qytetarët tanë. Kjo Zyrë e financuar nga BE dhe zbatuar nga UNDP ofron më shumë se 70 shërbime duke reduktuar kohën e pritjes, procedurat, rritjen e transparencës dhe besimit ndaj administratës. Në dy momentet…

NDENJËSE PREJ DRURI PËR LULISHTEN E QYTETIT TONË!

Lulishtja pranë Pedonales së qytetit, është vendi i çlodhjes dhe takimeve të çdo moshe. Jemi munduar të shtojmë sa më shumë stola duke ruajtur në këtë mënyrë dhe traditën e shëtitjeve dhe çlodhjes në këto hapësira të gjelbra. Në kuadër të Programit Reload, në bashkëpunim me shoqatën “Floemi”, e cila është duke implementuar projektin me…