NDENJËSE PREJ DRURI PËR LULISHTEN E QYTETIT TONË!

Lulishtja pranë Pedonales së qytetit, është vendi i çlodhjes dhe takimeve të çdo moshe. Jemi munduar të shtojmë sa më shumë stola duke ruajtur në këtë mënyrë dhe traditën e shëtitjeve dhe çlodhjes në këto hapësira të gjelbra. Në kuadër të Programit Reload, në bashkëpunim me shoqatën “Floemi”, e cila është duke implementuar projektin me…

FUTBOLLI PJESË E TRADITËS!

Komuniteti përmetar gjatë viteve ka treguar se asnjëherë nuk i ka munguar dëshira për sportet, kalitjen fizike e në veçanti futbollin si lojën më popullore. Sporti në rrethin e Përmetit ështe sjellë dhe zhvilluar nga të rinjtë studentë, djem të komunitetit përmetar ku Përmeti ka qënë një nga klubet që ka evidentuar figura ndër vite…

KËSHILLI BASHKIAK PËRMET SHPALLET FITUES NË PROJEKTIN BASHKI TË FORTA!

Bashkia Përmet dhe Projekti Bashki të Forta, nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi “Për përdorimin e sistemit për transmetim të mbledhjeve të Këshillave Bashkiak” të ofruar nga projekti Bashki të Forta. Këshilli Bashkiak Përmet aplikoi në thirrjen “Garë për Grantin për transmetiminin e mbledhjeve të Këshillave Bashkiak në mediat sociale” e publikuar nga Projekti Bashki të Forta…

BASHKIA PËRMET NË KONKURSIN E PRAKTIKAVE TË MIRA!

Në edicionin e katërt të Konkursit të Praktikave të Mira 2020, i cili drejtohet nga Ministria e Brendshme dhe AMVV, me mbështetjen e projektit Bashki të Forta, Bashkia Përmet paraqitet me dy praktika të orientuara në kategoritë: -Administrimi dhe Menaxhimi i Arsimit Parashkollor -Administrimi dhe Menaxhimi i Mbrojtjes dhe Emergjencave Civile Të gjitha bashkitë konkurojnë…

Rezultatet e thirrjes së katërt të RELOAD

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet   Nr. Organizata Projekti Pikët          Komente PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 1. FLOEM Edukimi i të rinjve me ambjentin dhe natyrën në Bashkinë Përmet   86  pikë Propozuar për financim.    …

THIRRJA E KATËRT PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOaD.

BASHKIA E PËRMETIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL THIRRJEN E KATËRT PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) 29.06.2020 Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor,…

Shpallen rezultatet e thirrjes III RELOAD.

  Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet   Nr. Organizata Projekti Pikët         Komente PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 1. Vjosa Explorer Iniciativa  për përfshirjen sociale të moshës së tretë në Bashkinë Përmet   86 pikë Propozuar për financim.…

Open invitation to tender, EXPLORAL

Date, 10/6/2020 OPEN INVITATION TO TENDER Project: EXPLORAL – “Exploring the cultural heritage of the cross-border region through a digital library and oral sources”, Subsidy Contract A2-2.1-7 under the INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” Location: Permet, Gjirokaster, Albania Our Reference Number:  EXPLORAL/A2-2.1-7/PB3/SER for provision of the following services:  External Expertise for the Digitalisation of…