Shpallen rezultatet e thirrjes III RELOAD.

  Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet   Nr. Organizata Projekti Pikët         Komente PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 1. Vjosa Explorer Iniciativa  për përfshirjen sociale të moshës së tretë në Bashkinë Përmet   86 pikë Propozuar për financim.…

Open invitation to tender, EXPLORAL

Date, 10/6/2020 OPEN INVITATION TO TENDER Project: EXPLORAL – “Exploring the cultural heritage of the cross-border region through a digital library and oral sources”, Subsidy Contract A2-2.1-7 under the INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” Location: Permet, Gjirokaster, Albania Our Reference Number:  EXPLORAL/A2-2.1-7/PB3/SER for provision of the following services:  External Expertise for the Digitalisation of…

OPEN INVITATION TO TENDER – Business Clubs

Date, 10/6/2020 OPEN INVITATION TO TENDER Project: Business Clubs – “Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area”, Subsidy Contract A2-2.2-1 under the INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” Location: Permet, Gjirokaster, Albania Our Reference Number:  Business Clubs/A2-2.2-1/PB5/SER FOR provision of the following services:  External Expertise for studies, workshops, open…

Njoftim në lidhje me publikimin e rezultateve të thirrjes RELOAD

Sipas guidës së thirrjes, nëse projekt-propozimet miratohen për financim apo jo, të gjithë aplikantëve u njoftohet me shkrim vendimi për projekt-propozimin e tyre brenda 15 ditë pune nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet shpallen në faqen e internetit të Bashkisë PËRMET (www.bashkiapermet.gov.al). Duke konsideruar situatën në të cilën ndodhemi rezultatet nuk mund të publikohen brënda…

BASHKIA PËRMET SHPALL: Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të në Bashkinë Përmet në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD .

BASHKIA PËRMET SHPALL: Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të  në Bashkinë Përmet në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD . Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e…