Ju njoftojmë se në datë 22.10.2018, ora 10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me rend dite:

  1. Analiza ekonomiko-financiare e 8-të mujorit të vitit 2018.
  2. Masat e marra për mirëmbajtjen e ambienteve shkollore për vitin 2018-2019.
  3. Propozim për dhënie Ndihme Ekonomike muaji tetor.
  4. Mbi pagesën e 6%.
  5. Mbi dhënien e PAK.
  6. Mbi kalim të tokave nga përdorim në pronësi.
  7. Mbi dhënie tokash me qera.
  8. Kërkesa, Ankesa të ndryshme.

Jeni të mirëpritur.