Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 22.10.2018, ora 10:00.

Ju njoftojmë se në datë 22.10.2018, ora 10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me rend dite: Analiza ekonomiko-financiare e 8-të mujorit të vitit 2018. Masat e marra për mirëmbajtjen e ambienteve shkollore për vitin 2018-2019. Propozim për dhënie Ndihme Ekonomike muaji tetor. Mbi pagesën e 6%. Mbi dhënien e PAK. Mbi kalim të tokave nga…