KËSHILLI BASHKIAK PËRMET SHPALLET FITUES NË PROJEKTIN BASHKI TË FORTA!

Bashkia Përmet dhe Projekti Bashki të Forta, nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi “Për përdorimin e sistemit për transmetim të mbledhjeve të Këshillave Bashkiak” të ofruar nga projekti Bashki të Forta. Këshilli Bashkiak Përmet aplikoi në thirrjen “Garë për Grantin për transmetiminin e mbledhjeve të Këshillave Bashkiak në mediat sociale” e publikuar nga Projekti Bashki të Forta…

BASHKIA PËRMET NË KONKURSIN E PRAKTIKAVE TË MIRA!

Në edicionin e katërt të Konkursit të Praktikave të Mira 2020, i cili drejtohet nga Ministria e Brendshme dhe AMVV, me mbështetjen e projektit Bashki të Forta, Bashkia Përmet paraqitet me dy praktika të orientuara në kategoritë: -Administrimi dhe Menaxhimi i Arsimit Parashkollor -Administrimi dhe Menaxhimi i Mbrojtjes dhe Emergjencave Civile Të gjitha bashkitë konkurojnë…