Leje banimi

Për të tërhequr Gjëndjen Civile nga një qytet në një qytet tjetër ose nga fshati në qytet nevojiten këto dokumenta : * kërkese me shkrim * vërtetim nga Rajoni ku banon * kontratë qiraje e noterizuar ose vërtetim pronësie * mandat arkëtimi (1000 lek te cilat derdhen në llogari të bashkisë) vetëm në rast se…

Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 21.05.2019, ora 10:00.

Ju njoftojmë se më datë 21.05.2019 ora 10:00,  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite si më poshtë: Informacion: Efikasiteti dhe efektiviteti i zgjidhjes së problemeve në Sektorin e Bujqësisë dhe Pyjeve nga Administrata e Bashkisë Miratim i buxhetit faktik të vitit 2018. P/V për një ndryshim në vendimin Nr.08 datë 04.02.2019 të buxhetit…

Bashkimi Europian në Pëmet-Informimi i komunitetit.

Përmet, 9 maj 2019– Njësia për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj, në Bashkinë Përmet, në kuadër të Ditës së Europës shpërndau broshura dhe fletëpalosje mbi Bashkimin Europian. Më 9 maj, në ambjentin e jashtëm të Qëndrës Multifunksionale, atje ku ndodhet edhe Këndi i Bashkimit Europian në Përmet, u vendos një stendë me…

Ekspozita ” Të njohim Europën”

Përmet, 8-9 maj 2019– Njësia për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj, në Bashkinë Përmet, në bashkëpunim me shkollat e qytetit organizoi ekspozitën të” Njohim Bashkimin Europian”.  Disa nxënës, kryesisht ata që kanë qënë pjesëmarrës në shumicën e aktiviteteve të Njësisë së Integrimit, përgatitën nga një poster me informacione të ndryshme mbi Bashkimin…

Këndi i BE në kopshtin tim.

Përmet 9 maj 2019- Njësia për Koordinimin e Integrimit Evropian dhe Ndihmës së Huaj, në Bashkinë Përmet, i filloi festimet për Ditën e Europës me vogëlushet e Përmetit. Ishin pikërisht këta vogëlushë që nën tingujt e Himnit të Bashkimit Europian frynë qirinjtë e tortës së “Ditëlindjes së BE-së” Një nga simbolet identifikuese të një shteti…

Evropa në Qytetin Tim.

Përmet 6-7 maj 2019- Njësia për Koordinimin e Integrimit Evropian dhe Ndihmës së Huaj, në Bashkinë Përmet, në bashkëpunim me EuroVienna EU-consulting &-management GmbH, zhvilloi ditën e hënë, 06.05.2019 një ëorkshop me përfaqësues aktivë të komunitetit. Pjesëmarrës në workshop ishin gjashtë drejtues të organizatave të shoqërisë civile dhe tetë drejtues të bizneseve turistike. Trajnerët ishin…

Mbrojtja e Planetit tonë, nis nga duart dhe mendjet e vogëlushëve

Përmet, 23 Prill 2019 – Njësia për Kordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj në Bashkinë Përmet, zhvilloi ditën e sotme një aktivitet me një grup fëmijësh, në kuadër të Ditës së Tokës. Qëllimi i aktivitetit ishte rritja e ndërgjegjësimit të vogëlushëve, për mbrojtjen e planetit ku jetojmë. Fëmijët u angazhuan nëpërmjet lojërave dhe…