Bashkia Përmet nënshkruan marrëveshjen për projektin “Bashki me Energji Inteligjente”

Me nënshkrimin e marrëveshjes së sotme i hapet rruga zbatimit të projektit ” Bashki me Energji Inteligjente” , një iniciativë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Sekretariatit Zviceran të Shtetit për Çështje Ekonomike (SECO). Ky projekt do të përmirësojë menaxhimin bashkiak të energjisë dhe zvogëlojë konsumin e saj, duke promovuar përdorimin e teknologjive energjitike…