Me nënshkrimin e marrëveshjes së sotme i hapet rruga zbatimit të projektit ” Bashki me Energji Inteligjente” , një iniciativë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Sekretariatit Zviceran të Shtetit për Çështje Ekonomike (SECO).
Ky projekt do të përmirësojë menaxhimin bashkiak të energjisë dhe zvogëlojë konsumin e saj, duke promovuar përdorimin e teknologjive energjitike inovatore dhe miqësore me mjedisin.https://www.facebook.com/ministriaeinfrastrukturesdheenergjise/videos/666554174331378