Dorëzimi i tabletave/ Projekti ” Në gjurmët e mjeshtrave të mëdhenj”

Permet, 26.08.2020 Duke marrë parasysh vlerësimet e nevojave të fëmijëve , situatën pandemike nga COVID 19,pikëpyetjeve për vijueshmërinë e saj dhe opsioni për zhvillimin e procesit mësimor online,Bashkia Përmet nëpërmjet Shoqatës Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim e cila është duke implementuar projektin: “Në hapat e mjeshtrave të mëdhenj” mbështetur prej Programit ROMACTED të Bashkimit…

Rezultatet e thirrjes së katërt të RELOAD

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet   Nr. Organizata Projekti Pikët          Komente PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 1. FLOEM Edukimi i të rinjve me ambjentin dhe natyrën në Bashkinë Përmet   86  pikë Propozuar për financim.    …