THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOaD.

BASHKIA  PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL:  THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR  (ReLOaD) 26.01.2018 Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë…

KOSINA DHE LEUSA PËRFITUESE NË PROGRAMIN E INVESTIMIT!

KOSINA DHE LEUSA PËRFITUESE NË PROGRAMIN E INVESTIMIT! Kosina dhe Leusa janë 2 fshatrat e Bashkisë Përmet të përzgjedhura në Programin e Investimit të zhvillimit rural të100 fshatrave. Këto 2 fshatra u përzgjodhën nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pas propozimit dhe argumentimit të Bashkisë Përmet . Ky program ka si qëllim: a) Investime…

Thirrje e re për propozime: ERASMUS PLUS

Erasmus Plus ka shpallur thirrjen që targeton Rininë, specifikisht – Erasmus Plus, KA 2 – Capacity Building in the Field of Youth. Kjo thirrje e ka afatin më 8 Mars 2018.  Ftohen të aplikojnë individët shqiptarë, studentë, pedagogë, si dhe staf administrativ. Linku i thirrjes:http://erasmusplus.al/…/uploads/2017/09/Broshure-Erasmus.pdf https://eacea.ec.europa.eu/…/capacity-building-in-field-you…   Pika Kombëtare e kontaktit në Shqipëri për Erasmus Plus Komponenti i Rinisë është organizata Beyond Barriers, që mund ta kontaktoni…