Ju njoftojmë se në datë 18.01.2018 , ora  10:00  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite :

  1. P/V: Miratimi i buxhetit faktik viti 2017.
  2. P/V: Miratimi i Paketes Fiskale.
  3. P/V: Miratimi i buxhetit viti 2018
  4. P/V: Mbi procedurat e prokurimit publik të druve të zjarrit për kopshtet dhe shkollat.
  5. P/V: Mbi normat e harxhimit të karburantit të automjeteve dhe naftës për ngrohje të kopshteve Bashkia Përmet dhe Njësitë Administrative
  6. P/V: Mbi pagesat e shpenzimeve të udhetimeve të sportistëve të futbollit , basketbollit, ping-pong, alpinizëm.
  7. P/V: Mbi miratimin e listës së familjeve të pastreha që kërkojne të përfitojnë strehim sipas programeve sociale të strehimit.
  8. P/V: Mbi miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit midis Zyrës së Komisionit Europian , Ministrisë së Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale dhe Bashkisë Përmet për projektin : “ROMACTED”.
  9. P/V: Mbi ndarjen e bursave të shkollave të larta dhe profesionale