Thirrje e re për propozime: ERASMUS PLUS

Erasmus Plus ka shpallur thirrjen që targeton Rininë, specifikisht – Erasmus Plus, KA 2 – Capacity Building in the Field of Youth. Kjo thirrje e ka afatin më 8 Mars 2018.  Ftohen të aplikojnë individët shqiptarë, studentë, pedagogë, si dhe staf administrativ. Linku i thirrjes:http://erasmusplus.al/…/uploads/2017/09/Broshure-Erasmus.pdf https://eacea.ec.europa.eu/…/capacity-building-in-field-you…   Pika Kombëtare e kontaktit në Shqipëri për Erasmus Plus Komponenti i Rinisë është organizata Beyond Barriers, që mund ta kontaktoni…