KOSINA DHE LEUSA PËRFITUESE NË PROGRAMIN E INVESTIMIT!

KOSINA DHE LEUSA PËRFITUESE NË PROGRAMIN E INVESTIMIT! Kosina dhe Leusa janë 2 fshatrat e Bashkisë Përmet të përzgjedhura në Programin e Investimit të zhvillimit rural të100 fshatrave. Këto 2 fshatra u përzgjodhën nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pas propozimit dhe argumentimit të Bashkisë Përmet . Ky program ka si qëllim: a) Investime…