Summer Camp

Një nga vetitë më të bukura të kampit me fjetje është krijimi i miqësive të ngushta, të përzemërta, të paharrueshme. Nga ato miqësi që ndan gjithçka me shokun/ shoqen: ku zhyteni bashkë në aventura, ku përballoni sfidat të motivuar nga njëri-tjetri dhe ku mund t’iu zejë dhe gjumi në supin e njëri-tjetrit. Mos thoni që…

Trajnime për këshillim karriere

Në kuadër të projektit “Përmirësimi i aksesit në shërbime publike për të rinjtë e Permetit (IN-YEP) do të zhvillohen sesione trajnimi  në datat 24,25 dhe 26 maj në lidhje me tematika për këshillimin e karrierës: si të shkruajmë një letër motivimi, CV, intervistë pune etj.

Regjistimet bëhen te Këndi I BE-së në Bashki.