Mbledhja Shkurt 2022

Numri Data Emërtimi Tipi Fusha e veprimtarisë Dokumentat shoqërues Hartuesi 11 23.02.2022 Për miratimin e përditësimit të listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtshme publike shtetërore që transferohen në pronësi ose përdorim të Bashkisë Përmet, NJA Frashër, Qarku Gjirokastër Kryetari i Bashkisë 12 23.02.2022 Dhënien me qera të kullotave Kryetari i Bashkisë 13 23.02.2022…

Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

Aktivitet artistik-letrar u zhvillua sot nga fëmijët e QKF Përmet me mbështetjen e instruktores Kozeta Jashari dhe Njësisë së Integrimit Evropian Përmet me rastin e ditës ndërkombëtare të gjuhës amtare. Përmes interpretimit të poezive dhe këngëve fëmijët përcollën mesazhin e rëndësishëm të dashurisë dhe ruajtjes së gjuhës amtare. Gjuha është pjesë e pandashme e identitetit…

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes së Parë Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet.

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes së Parë Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet.   Nr. Organizata Projekti Pikët             Komente PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM LOTI 1 1. Shoqata ” Përmeti Futboll Klub 1930″ Të mbështesim futbollin në Përmet. 81 pikë Propozuar për financim.…

Mbledhja Janar 2022

Numri Data Emërtimi Tipi Fusha e veprimtarisë Dokumentat shoqërues Hartuesi 1 24.01.2022 Miratimin e raportit të monitorimit të buxhetit për 12 mujorin viti 2021 Kryetari i Bashkisë 2 24.01.2022 Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Përmet për vitet 2023-2025 Kryetari i Bashkisë 3 24.01.2022 Miratimin e masave shtërnguese të mbledhjes me forcë…

Organet drejtuese

a.Kryesia e Këshillit Kryetar: Zj. Anila Dhimitri Zv/Kryetar :Z.Agim Andoni b.Konferenca e Kryetarëve            Zj.Anila Dhimitri- Kryetare e Këshillit            Z. Agim Andoni -Zv.Kryetar i Këshillit Kryetarët e Komisioneve Agim Andoni -Komisioni i Buxhetit, Finances dhe Ligjeve+ Komisioni i Titujve Vendore te Nderit Gerald Ilia-Komisioni i Planifikimit,…