TË RINJTË E PËRMETIT TRAJNOHEN NË SHKRIM PROJEKTESH!
📌Në kuadër të implementimit të projektit të financuar🇪🇺nga BE “Key People, Key Knowledge”, rreth 28 të rinj të Përmetit, gjatë 🗓️muajve Mars-Maj u trajnuan dhe u asistuan nga mentorët për procesin e hapjes së një organizate jo-fitimprurëse, menaxhim e saj, si ✍️dhe shkrimin e një projektpropozimi.
🗣️Në takimin e fundit, të rinjte prezantuan njohuritë e fituara në projektet e hartuara prej tyre.
👏Kryetarja e Bashkise vlerësoi shumë idetë e tyre dhe shumë prej projekteve të tyre do të jenë prioritet për tu realizuar në vazhdim.
➡️Ky projekt financohet nga 🇪🇺Bashkimi Evropian dhe implementohet nga 📍Bashkia Permet dhe 🤝Forumi i Pavarur i Gruas Shqiptare.