Mbledhja Shkurt 2022

Numri Data Emërtimi Tipi Fusha e veprimtarisë Dokumentat shoqërues Hartuesi 11 23.02.2022 Për miratimin e përditësimit të listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtshme publike shtetërore që transferohen në pronësi ose përdorim të Bashkisë Përmet, NJA Frashër, Qarku Gjirokastër Kryetari i Bashkisë 12 23.02.2022 Dhënien me qera të kullotave Kryetari i Bashkisë 13 23.02.2022…

Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

Aktivitet artistik-letrar u zhvillua sot nga fëmijët e QKF Përmet me mbështetjen e instruktores Kozeta Jashari dhe Njësisë së Integrimit Evropian Përmet me rastin e ditës ndërkombëtare të gjuhës amtare. Përmes interpretimit të poezive dhe këngëve fëmijët përcollën mesazhin e rëndësishëm të dashurisë dhe ruajtjes së gjuhës amtare. Gjuha është pjesë e pandashme e identitetit…