Priten komente dhe sugjerime për projektin e ndricimit të rrugës hyrëse në Përmet.

“Ndricimi i rrugës hyrëse të Përmetit” është pjesë e investimeve që po realizohen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në kuadër të projektit “Zhvillimi i Integruar Urban e Turistik në Shqipëri”, i financuar prej Bankës Botërore nëpërmjet Qeverisë Shqiptare. Projekti teknik konsiston në zëvendësimin e llambave dhe disa poleve të dëmtuara të dritave të rrugës hyrëse…