MBLEDHJA E KËSHILLIT BASHKIAK, 30.03.2018

Ju njoftojmë se më datë 30.03.2018 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite: Informacion: Si janë zbatura detyrat nga Ujësjellësi Përmet sh.a për furnizimin me ujë të pijshëm të popullatës, puna e specialistëve të fushës dhe risitë që rrjedhin nga rikonstruksioni i ujësjellësit të qytetit. Informacion: Problematika, detyra që rrjedhin për barazinë gjinore.…