Ju njoftojmë se më datë 30.03.2018 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

  1. Informacion: Si janë zbatura detyrat nga Ujësjellësi Përmet sh.a për furnizimin me ujë të pijshëm të popullatës, puna e specialistëve të fushës dhe risitë që rrjedhin nga rikonstruksioni i ujësjellësit të qytetit.
  2. Informacion: Problematika, detyra që rrjedhin për barazinë gjinore.
  3. P/v: Mbi dhënien e ndihmës ekonomike muaji mars 2018.
  4. P/V: Mbi miratimin e listës përfundimtare të pronave të plauajtshme shtetërore që i transferohen Njësisë Administrative Frashër.
  5. P/V: Mbi miratim fondi për shpenzime varrimi
  6. Kërkesa dhe ankesa të ndryshme.