MBLEDHJA E KËSHILLIT BASHKIAK, 23.02.2018

Ju njoftojmë se më datë 23.02.2018 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite: Informacion: Gjendja social-ekonomike e familjeve në nevojë, puna e punonjësit social për sqarimet ligjore dhe identifikimet e tyre. Miratimi i tematikës vjetore të Këshillit Bashkiak. P/v: Mbi dhënien e ndihmës ekonomike muaji shkurt 2018. P/V: Mbi dhënie tokash dhe objektesh…