Ju njoftojmë se më datë 23.02.2018 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

  1. Informacion: Gjendja social-ekonomike e familjeve në nevojë, puna e punonjësit social për sqarimet ligjore dhe identifikimet e tyre.
  2. Miratimi i tematikës vjetore të Këshillit Bashkiak.
  3. P/v: Mbi dhënien e ndihmës ekonomike muaji shkurt 2018.
  4. P/V: Mbi dhënie tokash dhe objektesh me qera.
  5. Kërkesa dhe ankesa të ndryshme.