Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 

  • Të gjitha kërkesat për informim
  • Përditësim i regjistrit

Rregjistri i Kërkesave  2017

Rregjistri i Kërkesave 2018

Regjistri i kërkesave 2019

Regjistri i kërkesave 2020

Regjistri i kërkesave 2021

Regjistri i kërkesave 2022

  • Informacione e dhëna në përgjigje të kërkesave për informim

Përgjigje për kërkesat për informim 2022