Je një i ri përmetar i apasionur pas pikturës.

Bëj një pikturë 🎨të atraksioneve turistike të Përmetit dhe merr pjesë në Konkursin :
🏞
📬Pikturën dorëzoje te Këndi i BE-së , kati IV, Bashkia Përmet.
Mund të dërgoni vetëm një pikturë.

🗓Afati i Aplikimit është 06-25 Mars.
Ky konkurs organizohet nga Njësia e Integrimit Evropian në Bashkinë Përmet në bashkëpunim me shoqatën”Mjedis, Ujëra, Pyje”.

Në datën 30 Mars do të shpallen:
2️⃣ fitues të pikturës më të bukur – të cilëve do u dhurohet nga një tablet.📱