Perfshiu merr inisiativen

  Pyetësorë dhe anketa elektronike Analiza e Sondazhit Bashkia Permet Shkresa e Keshillit Bashkiak Drejtuar Administrates me Prioritetet e Komunitetit per PBA 2024-2026 Sistemi i Integruar i Kerkesave dhe Ankesave Kalendari vjetor i takimeve dhe konsultimeve publike (ne terren apo online), kalendari degjesave publike ne mbledhjet e KB Procedurat per te bere nje ankimim ne…