Ju njoftojmë se në datë 31.07.2018  ora  10:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak , me rend dite:

  1. Informacion: Mbi realizimin e funksioneve në zhvillimin e veprimtarive kulturore, turizmit dhe vlerave historike.
  2. Propozim për dhënie Ndihmë ekonomike .
  3. Mbi dhënien e PAK.
  4. Mbi miratimin e fondit të kushtëzuar ndihma ekonomike deri 6%.
  5. Për miratimin e pasqyrave financiare të PBA VITI 2019-2021
  6. Për dhënie tokash me qera , Njësia Administarive Petran.
  7. Mbi dhënien në përdorim të ngastrës pyjore në Dangelli, Shoqërisë “Kreshova” sh.p.k për ndërtim HEC.                                                                                                                                                                     Mbledhja do të zhvillohet në ambientet e Qëndrës Multifunksionale.