BASHKIA PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL: THIRRJEN E KATËRT PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2  (ReLOaD2)

Bashkia Përmet ka një bashkëpunim të gjatë dhe të sukseshëm me organizatat jo fitimpruese lokale me qëllim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë. Në këtë kuadër Bashkia Përmet ka zbatuar me sukses metodologjinë LOD të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Bashkia Përmet do vazhdojë ta aplikojë metodologjinë LOD, në kuadër të…

Open invitation to tender: Purchase of a vehicle for the transportation of MAPs

Project: Aromatic Plant Cultivation as a Sustainable Alternative to Cannabis in Përmet – MAPCULT“, EU funded project Location: Permet, Albania FOR provision of the following supplies:Vehicle (drop-side truck) for the transportation of MAPs Reference:MAPCULT/AL/2021/425-790/SUPPLY Procedure: PRAG 2022 simplified with local publication Deadline:15.02.2023 The tender documents will be available in the followng link: Tender dossier  If you…