THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI: PSIKOLOG, LOGOPEDIST, TERAPIST OKUPACIONAL DHE FIZIOTERAPIST.

Ka përfunduar ndërtimi i Qëndrës Komunitare për fëmijët me nevoja të vecanta. Po vazhdohet me mobilimin e qëndrës dhe së shpejti ajo do të jetë funksionale. Në këtë kuadër, Bashkia Përmet hap thirrjen për shprehje interesi për pozicionet e mëposhtme: Psikolog Logopedist Terapist okupacional Fizioterapist Të interesuarit duhet të dërgojnë me e-mail në adresën bashkiapermet2015@gmail.com,…