Në kuadër të implementimit të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të projektit ” BE për Bashkitë” në qëndrën rinore në Përmet hapet zyra e këshillimit të karrierës.

Kjo zyrë ka si qëllim të ofrojë shërbime për të orientuar të rinjtë në planifikimin efektiv të karrierës së tyre  dhe për ti mbështetur në eksplorimin e mundësive të reja për zhvillimin e karrierës.

Pranë kësaj zyre mund të gjeni informacione për programe studimi, aplikime pune, trajnime, intershipe, grante, bursa studimi, aktivitete, evente rrjetëzimi etj.

 

Mundësi punësimi

Trajnime, aktivitete

Shkolla, universitete