Në kuadër të implementimit të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të projektit ” BE për Bashkitë” në qëndrën rinore në Përmet hapet zyra e këshillimit të karrierës.

Kjo zyrë ka si qëllim të ofrojë shërbime për të orientuar të rinjtë në planifikimin efektiv të karrierës së tyre  dhe për ti mbështetur në eksplorimin e mundësive të reja për zhvillimin e karrierës.

Pranë kësaj zyre mund të gjeni informacione për programe studimi, aplikime pune, trajnime, intershipe, grante, bursa studimi, aktivitete, evente rrjetëzimi etj.

 

 

 1.  Konkursi vjetor i akademise për shkencën
 2. Bursa studimi në SHBA
 3. Programi Erasmus+
 4. Thirrje për Anëtarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë
 5. Forumi online pyet mentorët
 6. U hap Thirrja VIII e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës për të gjithë të rinjtë e moshës 21-26 vjeç për këtë vit!
 7. Thirrje për aplikime AKademia e Integrimit Evropian
 8. Shkolla verore “Sfidat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian”.
 9. Puno gjatë verës
 10. Trajnim online ” Aftësitë e buta”
 11. KAMPI VEROR I BE-së
 12. Summer Camp
 13. Thirrje për aplikim – Përfaqësues rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, RYCO

 14. Thirrje për aplikimi për rininë
 15. Trajnime për këshillim karriere
 16. Simpoziumi i Aftësive 
 17. Apliko në shkollën rajonale POLITEA
 18. Thirrje për aplikimi MOCK Elections
 19. Apliko me idenë tënde të biznesit
 20. Njihu me projektet e financuara nga Bashkimi Evropian në Përmet
 21. Apliko për Kartën Rinore/ Cinemadamare
 22. Thirrja per projekt propozime per te rinjte
 23. Hapet thirrja për programin “Edukimi i punëkërkuesve të rinj në sektorin e shërbimeve financiare” për vitin 2023
 24. Këshilli Rinor i Ambasadës së SHBA, hap thirrje për anëtarësime të reja
 25. Hapet thirrje për Vullnetarë pranë Qendrës Youth Act!
 26. Info për mundësi punësimi
 27. Ligji për rininë
 28. Institucionet e arsimit të lartë privat në Shqipëri
 29. Broshura Erasmus+
 30. Institucionet e arsimit të lartë publik në Shqipëri
 31. Shkollat e arsimit profesional
 32. Qëndrat e formimit profesional