Me rastin e 70 vjetorit të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, Këndi i BE-së në Bashkinë Përmet organizoi ditën e hënë, 05.03.2018, një aktivitet informues me nxënësësit e shkollave të qytetit.  Me anë të një video u  shpjeguan 10 artikujt e  parë të Deklaratës.