Kryetari i Zyrës së Këshillit të Europës në Tiranë , Z.Claus Neukirch, zhvilloi një vizitë në Bashkinë Përmet, më 30.05.2017.
Gjatë takimit u diskutua në lidhje me: diskriminimin e minoriteteve (sidomos atij Egjiptian), mbrojtja e grave të dhunuara, luftën kundër dhunës së fëmijëve, dixhitalizimin e shërbimeve dhe rritjen e transparencës në pushtetin lokal dhe për sigurimin e një procesi të qetë elektoral .